ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 1,1%, αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 20,8% και τον Μάρτιο κατά 6,4%.

Επίσης, ο δείκτης όγκου στον ίδιο κλάδο μειώθηκε 9,4% τον Ιανουάριο, αυξήθηκε 11,4% τον Φεβρουάριο και μειώθηκε 2,3% τον Μάρτιο.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων της περιόδου, μειώθηκε 5,5% τον Ιανουάριο, αυξήθηκε 24,2% τον Φεβρουάριο και 4,9% τον Μάρτιο.

Επίσης, οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο τον Ιανουάριο μειώθηκαν 15,8%, τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν 11,8% και τον Μάρτιο μειώθηκαν 6%.

Ενδιαφέρομαι για Franchise

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το franchise brand για το οποίο ενδιαφέρεστε και θα σας στείλουμε επιπλέον ενημερωτικό υλικό, είτε απευθείας, είτε θα προωθήσουμε το ενδιαφέρον σας στη μητρική εταιρεία.