ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 1,1%, αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 20,8% και τον Μάρτιο κατά 6,4%.

Επίσης, ο δείκτης όγκου στον ίδιο κλάδο μειώθηκε 9,4% τον Ιανουάριο, αυξήθηκε 11,4% τον Φεβρουάριο και μειώθηκε 2,3% τον Μάρτιο.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων της περιόδου, μειώθηκε 5,5% τον Ιανουάριο, αυξήθηκε 24,2% τον Φεβρουάριο και 4,9% τον Μάρτιο.

Επίσης, οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο τον Ιανουάριο μειώθηκαν 15,8%, τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν 11,8% και τον Μάρτιο μειώθηκαν 6%.