MΟ εγχώριος κλάδος των super market εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της IBHS Α.Ε. Σύμφωνα με τον Α-λέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, το 2015 επιφύλασσε βαθμιαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών (διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εκπροσώπων των δανει-στών, αργία των τραπεζών τον Ιούλιο), οι οποίες προ-κάλεσαν κλίμα αβεβαιότητας στο λιανεμπόριο.

Το αρνητικό αυτό περιβάλλον επέδρασε αρνητικά στον εξεταζόμενο κλάδο, καθώς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ το 2015 η αξία αγοράς του ευρύτερου λιανικού εμπορίου τροφίμων εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 2% περίπου.

Αναλυτικά, τους πρώτους 6 μήνες οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,3%. Ακολούθως, η προκήρυξη του δημοψηφίσματος και η εφαρμογή τον capital controls τον Ιούλιο προκάλεσαν μαζική προσέλευση καταναλωτών στα super market. Έτσι, οι πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου σημείωσαν απότομη άνοδο μεγαλύτερη του 30%, η οποία όμως αποδείχτηκε πρόσκαιρη, καθώς τις επόμενες εβδομάδες παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση.

Ακολούθως, η αύξηση των ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες στα πλαίσια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων, η αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών, καθώς και οι έκτακτες προμήθειες στις οποίες προχώρησε μεγάλο μέρος του κοινού μετά την επιβολή των capital controls, οδήγησαν την αγορά τροφίμων σε εκτιμώμενη πτώση 5% κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Παρά τις δυσμενείς συγκυρίες, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου εξακολουθούν να επενδύουν στην επέκταση των δικτύων τους εξαγοράζοντας μικρότερες αλυσίδες, εντείνοντας έτσι τις τάσεις συγκέντρωσης. Η τακτική αυτή υποστηρίζεται και από τις τράπεζες, οι οποίες εμφανίζονται πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχήματα που θα εμφανίζουν πιο υγιή οικονομικά μεγέθη.
Μετά πάντως και τις τελευταίες εξελίξεις (συνεργασία Μαρινόπουλου και Σκλαβενίτη, εξαγορά της Βερόπου-λος από τη Metro, εξαγορά των Makro Cash & Carry και Χαλκιαδάκης από τη Σκλαβενίτης κ.λπ.), οι 5 μεγα-λύτερες αλυσίδες κατέχουν περίπου το 75% της αγοράς.

Σύμφωνα με την κα Μαρία Μεταξογένη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της IBHS, «Οι συνεχείς εξαγορές και συνερ-γασίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία πιο εύρωστων οι-κονομικά επιχειρηματικών σχημάτων που θα διαθέτουν πιο ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμη-θευτών. Αντιθέτως, ο αριθμός των μικρότερων super market θα μειωθεί δραστικά λόγω της αδυναμίας τους να ανταγωνιστούν σε μια πτωτική αγορά».
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές κατα-στάσεις 112 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο Κύκλος Εργασιών το 2014 αυξήθηκε κατά 1,6%, €7,45 δισ.

  • Τα ΚΠΤΦΑ κατέγραψαν αύξηση 8%, στα €334,39 εκ., ενώ ΚΠΦ ενισχύθηκαν κατά 8,7%, στα €153 εκ.

  • Το μέσο περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε στο 3,7%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ παρέμεινε στο 1,4%.

  • Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε ελαφρώς σε 2,1 προς 1.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο τύπου Infobank Hellastat Α.Ε.

Μπουρούτης Πέτρος e: , t: 210 8939017

Ενδιαφέρομαι για Franchise

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το franchise brand για το οποίο ενδιαφέρεστε και θα σας στείλουμε επιπλέον ενημερωτικό υλικό, είτε απευθείας, είτε θα προωθήσουμε το ενδιαφέρον σας στη μητρική εταιρεία.