Franchise Capitalist 350

Franchise Capitalist Fill 250x176Πλάτων ΤΡ. Μαλλικούρτης

Σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, παρατηρούμε μια έντονη τάση υπέρ της επιχειρηματικότητας, με νέους που επιθυμούν, προσπαθούν και τελικά ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση. Λίγοι εξ αυτών κατορθώνουν να μεταμορφώσουν την πρωταρχική τους ιδέα σε μια start up που κινείται στους ρυθμούς του διαδικτύου, και με επιμονή και γνώση κατορθώνουν ενίοτε αξιοσημείωτες αποδόσεις, είτε πραγματικές (δηλ. πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών – συναλλαγές), είτε virtual (δηλ. εξαγορές, συμμετοχές από funds). Πολλοί περισσότεροι (και όχι κατ’ ανάγκη νέοι σε ηλικία) με κύριο στόχο να δουλεύουν για τον εαυτό τους και όχι για κάποιον άλλο, στρέφονται στο franchise, το οποίο μας παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο επιχειρηματικότητας, με σημαντικές απολαβές, συνεχή υποστήριξη και μακροχρόνια βιωσιμότητα, χωρίς - βέβαια - την προοπτική των υπερ-αποδόσεων (για να είμαστε ειλικρινείς).

Το franchise αποτελεί την απόλυτη έκφραση του ατομικού καπιταλισμού, δηλ. του αισθήματος να δουλεύεις για τον εαυτό σου, αντί να δουλεύεις για κάποιον άλλον, ένα έντονο φαινόμενο της εποχής μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο... Σήμερα, που οι κοινωνίες αλλάζουν ραγδαία, όπως και οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων, των επιχειρήσεων και των κρατών, η ραγδαία εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και η εκμηδένιση των αποστάσεων επικοινωνίας δημιουργούν μια νέα εποχή, όπου όλο και περισσότεροι διασυνδεόνται μεταξύ τους, αλλάζοντας τόσο τα καταναλωτικά profiles, όσο και τα στερεότυπα της επιχειρηματικότητας.

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι στρέφονται στην επιχειρηματικότητα εξ ανάγκης, για να διασφαλίσουν την δική τους θέση εργασίας, αναδεικνύοντας την εποχή του ατομικού καπιταλισμού, εις βάρος της μοίρας των μισθωτών...

Το franchising αναδεικνύει ένα νέο πλαίσιο ατομικής επιχειρηματικότητας σε αντιδιαστολή με τη μισθωτή εργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλές αποδόσεις και από αβεβαιότητα για το μέλλον. Το franchising προσφέρει τις αποδόσεις του αυτο-επιχειρείν, με εκμηδενισμένο ρίσκο, λόγω brand, know how, total support και έτσι μπορεί ο καθένας να γίνει αφεντικό του εαυτού του, χωρίς να διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες, που σε κάθε άλλη περίπτωση – επιχειρηματική κίνηση είναι αναγκαίες. Δεν χρειάζεται να ασχολείται με την διαφήμιση – προώθηση, έρευνα νέων προϊόντων, διερεύνηση νέων προμηθευτών, εκπαίδευση προσωπικού, branding κ.ο.κ. Το κυριότερο, δε, απολαμβάνει τα οφέλη από τις διαρκώς ενισχυόμενες οικονομίες κλίμακος και παραμένει συνέχεια ανταγωνιστικός, με συνεχή και πλήρη υποστήριξη σε κάθε βήμα του.

Πλέον, το ερώτημα «Πού και πώς θα βρω δουλειά;» αντικαθίσταται με το «Πώς μπορώ να δημιουργήσω το δικό μου franchise;»

Τόσο η επιχειρηματικότητα, όσο - και κυρίως - το franchising χαρακτηρίζονται από ανυπέρβλητες προοπτικές, αρκεί να υπάρχει δέσμευση για εργασία, ποιότητα, στόχευση και επιμονή.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Growth 350

Growth Fill 350x233Τόσο οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν το δικό τους επώνυμο κατάστημα, όσο και οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται με την υποστήριξη και την εγγύηση που προσφέρει το franchising, έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη, λόγω των προνομίων και της ασφάλειας που προσφέρει ο θεσμός. Ωστόσο, αν και η απόφαση να ξεκινήσει κάποιος τη δική του αυτόνομη και ανεξάρτητη δραστηριότητα, συγκριτικά με το να επιλέξει τη συνεργασία με μια αλυσίδα franchise, είναι εύκολη - καθώς σαφέστατα και εύλογα το franchising υπερέχει τα μέγιστα - η επιλογή του πλέον «κατάλληλου» franchise brand είναι πολύπλοκη και εξαιρετικά σημαντική. Με την 20ετή και πλέον πλήρη εξειδίκευσή μας στο franchising, έχουμε καταλήξει σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με στόχο την κάλυψη τόσο των Δυνατοτήτων, όσο και των Προσδοκιών εκάστου ενδιαφερόμενου.

Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις.

Οι Προσδοκίες αφορούν στον συνδυασμό των αναγκών και των φιλοδοξιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια επιλογή, με όραμα και προοπτικές.

Τα βασικά στοιχεία που αναλύονται και αποτελούν τα κριτήρια επιλογής κατά την αξιολόγηση Συστημάτων Franchise, με διαφορετική βαρύτητα ανά προφίλ ενδιαφερόμενου αφορούν σε μια σειρά από θεματικούς άξονες.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

 

Growth 350

Growth Fill 350x233Τόσο οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν το δικό τους επώνυμο κατάστημα, όσο και οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται με την υποστήριξη και την εγγύηση που προσφέρει το franchising, έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη, λόγω των προνομίων και της ασφάλειας που προσφέρει ο θεσμός. Ωστόσο, αν και η απόφαση να ξεκινήσει κάποιος τη δική του αυτόνομη και ανεξάρτητη δραστηριότητα, συγκριτικά με το να επιλέξει τη συνεργασία με μια αλυσίδα franchise, είναι εύκολη - καθώς σαφέστατα και εύλογα το franchising υπερέχει τα μέγιστα - η επιλογή του πλέον «κατάλληλου» franchise brand είναι πολύπλοκη και εξαιρετικά σημαντική. Με την 20ετή και πλέον πλήρη εξειδίκευσή μας στο franchising, έχουμε καταλήξει σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με στόχο την κάλυψη τόσο των Δυνατοτήτων, όσο και των Προσδοκιών εκάστου ενδιαφερόμενου.

Entrepreneur Business Success Quotes

PLATON2016 Fill 200x200Τα τελευταία έτη, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρηματιών ξεκινά τη δική του επιχείρηση με κύριο κίνητρο την ανάγκη για εργασία, είτε λόγω ανεργίας, είτε κατά την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και μεγαλύτερων οικονομικών απολαβών. Η επιλογή του franchising, σε αντιπαράθεση με ένα αυτόνομο κατάστημα, υπερέχει σαφέστατα, καθώς:

  • Μεγιστοποιεί τα έσοδα, λόγω του αναγνωρισμένου brand και των ενεργειών marketing της μητρικής εταιρείας, όπως και του υψηλού value for money προϊόντων και/ή υπηρεσιών

  • Μεγιστοποιεί τα κέρδη, λόγω των μεγαλύτερων μεικτών περιθωρίων μέσω οικονομιών κλίμακος, των χαμηλότερων λειτουργικών μέσω εργαλείων διαχείρισης, όπως και της συμπιεσμένης αρχικής επένδυσης, αποτέλεσμα της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της μητρικής εταιρείας

Το βασικό ζήτημα που οφείλουν να αναλύσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιοδόχοι αφορά στην συμμετοχή τους στη νέα επιχείρηση, καθώς κατά κανόνα απαιτείται η πλήρης ενασχόλησή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει αφενός να συνειδητοποιήσουν ότι θα απαιτηθεί η πολύωρη καθημερινή απασχόλησή τους και αφετέρου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της νέας δραστηριότητας. Περιπτώσεις, όπου οι δικαιοδόχοι θεώρησαν τον ρόλο τους αποκλειστικά και μόνο ως επενδυτικό ή ασχολήθηκαν με αντικείμενα άσχετα με τα ενδιαφέροντά τους, οδήγησαν πολύ γρήγορα σε αποτυχία.

ΞΕΚΙΝΑ ΕΝΑ FRANCHISE, ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΕΛΕΓΕΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΚΑΙ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το αρχικό έναυσμα για την διερεύνηση ενός franchise ή ενός κλάδου μπορεί να προέρθει από την γνωριμία ως πελάτης, από την παρατήρηση της αγοράς, από την επίσκεψη σε μια έκθεση, από την ανάγνωση ενός περιοδικού franchise ή από τη μελέτη των franchise sites.

Το επόμενο βήμα αφορά στην εξειδικευμένη καθοδήγηση από τους ειδικούς του χώρου, τους συμβούλους franchise, διότι αφενός είναι σε θέση να σου προτείνουν τις επιλογές που σου ταιριάζουν, που καλύπτουν τους στόχους σου, που αξιοποιούν την εμπειρία σου και που λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητές σου και αφετέρου σου παρουσιάζουν την κατάσταση αντικειμενικά και αναλυτικά.

ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ FRANCHISE, ΕΠΙΣΚΕΨΟΥ ΕΝΑΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ FRANCHISE ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Μη ξεχνάμε ότι ο σύμβουλος franchise γνωρίζει καλύτερα από εσένα τόσο τις τάσεις της αγοράς, όσο και το παρελθόν (και το μέλλον…) των επιχειρηματιών του κλάδου και διαθέτοντας ένα ευρύ portfolio επιλογών δεν έχει κανένα λόγο να σε οδηγήσει κάπου συγκεκριμένα και η κύρια επιδίωξή του ταυτίζεται με την δική σου, δηλ. την σωστή για εσένα επιλογή.

Οφείλουμε να τονίσουμε το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι που έλαβαν τις καθοδηγητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες των WiZIONERS, χαρακτηρίζονται αποδεδειγμένα με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την απαραίτητη βιωσιμότητα της νέας επιχείρησής τους, αλλά και υψηλές αποδόσεις, αποτέλεσμα της σωστής επιλογής κλάδου, concept, περιοχής δραστηριοποίησης, εμπορικού σημείου κ.ο.κ. Αυτός, άλλωστε είναι και ο στόχος των WiZIONERS, να παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στους νέους επιχειρηματίες που αναζητούν μια νέα δραστηριότητα με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικές αποδόσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει διαμορφωθεί και το portfolio των επιχειρηματικών concepts που εκπροσωπούν και προτείνουν οι WiZIONERS, ώστε να εξασφαλίζει τα εχέγγυα επιτυχίας για τους νέους δικαιοδόχους και να εκμηδενίζει το ρίσκο της αποτυχίας, ακόμη και εντός της άστατης και απρόβλεπτης περιόδου που διανύουμε.

Entrepreneur Business Success Quotes2

PLATON2016 Fill 200x200Η επιτυχία και οι εκρηκτικοί ρυθμοί ανάπτυξης των επιτυχημένων franchise concepts αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις επιχειρήσεις που αναζητούν μια στρατηγική ανάπτυξης που θα τους οδηγήσει σε ταχεία ανάπτυξη με σταδιακές επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Coffee Island, η Γρηγόρης Μικρογεύματα, η ΑΒ Βασιλόπουλος, τα Coffeebrands, τα concepts της Today Group και οι αλυσίδες ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα νέων franchisors, που με την υποστήριξη των WiZIONERS δημιούργησαν δυνατά δίκτυα και καθιέρωσαν το brand τους, καθώς εκτός των ανωτέρω που έχουν επιλέξει το περιοδικό FRANCHISE BUSINESS και την διαδικτυακή πλατφόρμα Franchise.GR για την δημοσιότητα της επιχειρηματικής πρότασής τους, αξίζει να αναφέρουμε τα chillbox που συνεργάσθηκαν αποκλειστικά με τους WiZIONERS και εντός του 2012 δημιούργησαν 40 καταστήματα ή τη FAMOUS που μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 δημιούργησε 30 καταστήματα και φυσικά τα Coffee Island που θεωρούμε ως την πλέον άξια υπερηφάνειας συνεργασία μας. Ένα πρόσφατο project αφορά στα Coffee Lab, με την συνεργασία μας να έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2015 και να μετρά από τον Οκτώβριο ένα σταθερό ρυθμό 3 – 4 καταστημάτων κάθε μήνα ή τα my massage που ξεκίνησαν 4 νέα καταστήματα μέσα στον πρώτο μήνα δημοσιότητας του concept.

Η βασική προϋπόθεση για να αναπτύξει κάποιος ένα δυνατό δίκτυο αφορά στην ύπαρξη ή στην δημιουργία του δικού του μοναδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά που δραστηριοποιείται. Να προσφέρει, δηλαδή, στον καταναλωτή το προϊόν που έχει δυνατό reason to buy, το προϊόν που δεν χρειάζεται να το πουλήσεις, αλλά να αγοράζεται από μόνο του, καθώς έχει υψηλότατο value for money, προωθείται μέσω ενός διαφορετικού concept, διαθέτει νεωτεριστικά στοιχεία και απευθύνεται σε ευρύ target group. Παράλληλα, τα αναμενόμενα έσοδα και τα μεικτά περιθώρια οφείλουν να καταλήγουν σε ικανοποιητικές αποδόσεις από 1,500 Ευρώ κατ’ ελάχιστον μέχρι και άνω των 4,500 Ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η συνολική επένδυση θα πρέπει να είναι κάτω των 120,000 Ευρώ, ώστε να μπορεί να προσελκύσει ικανό αριθμό ενδιαφερομένων, αλλά και τα entry fees και τα royalties να κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές σήμερα είναι πολύ περισσότερο επιφυλακτικοί από ποτέ.

Ταυτόχρονα, μεγάλη σημασία θα πρέπει να δωθεί στην αρχική υποστήριξη προς τους δικαιοδόχους, όπως εύρεση και επιλογή καταστήματος, αρχιτεκτονική μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή καταστήματος, εκπαίδευση, καθοδήγηση, διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας, όπως και στη συνέχεια στην ενδυνάμωση των υποδομών της μητρικής εταιρείας με στόχο την άριστη παρακολούθηση, έλεγχο, εφοδιασμό, διαφημιστική προώθηση, συνεχή εκπαίδευση, συνεχή βελτίωση της γκάμας των προϊόντων κ.ο.κ.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΟΥ

Οι WiZIONERS παρέχουν all in one υπηρεσίες προς τους δικαιοπαρόχους, είτε αυτοί ξεκινούν την ανάπτυξή τους μέσω franchise, είτε επιθυμούν να αναδιοργανώσουν το δίκτυό τους, καλύπτοντας τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού, διαμόρφωσης business plan, σύνταξης του franchise media kit, νομικής κάλυψης σε κατοχύρωση σημάτων, σύνταξης σύμβασης δικαιόχρησης και συμφωνητικών συνεργασίας, οργανωτικών διαδικασιών, δημοσιότητας και προώθησης της πρότασης franchise, όπως και ενημέρωσης και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων. Η κορυφαία τεχνογνωσία μας, αποτέλεσμα τόσο της πολυετούς εμπειρίας μας, όσο και της επιστημονικής μας κατάρτισης, έχει αξιοποιηθεί με επιτυχία παρέχοντας τις υπηρεσίες μας και συμβάλλοντας καταλυτικά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των πλέον καταξιωμένων και των ταχέως αναπτυσσομένων franchise brands.

Entrepreneur Business Success Quotes3

PLATON2016 Fill 200x200Υπερηφανευόμαστε ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ο μοναδικός ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών franchise, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο του franchise trendsetter, και συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων brands στην χώρα μας, όσο και στην εδραίωση του θεσμού.

Ο ρόλος μας στην αγορά θεωρείται θεσμικός, καθώς το 1998 λάβαμε την πρωτοβουλία έκδοσης του πανελληνίας κυκλοφορίας περιοδικού FRANCHISE BUSINESS, πριν από οποιαδήποτε άλλο αντίστοιχο μέσο ή φορέα. Το FRANCHISE BUSINESS διατηρεί συνέχεια τον ηγετικό ρόλο στο χώρο, αποτελεί το πρώτο και κορυφαίο μέσο του κλάδου, και με συνεχή εξέλιξη και προσπάθεια πρωτοστατεί συνέχεια, σε διασύνδεση μέσω qrcodes με το Franchise.GR, και πέρα από την κυκλοφορία του στα περίπτερα «ξεφυλλίζεται» δωρεάν στο Franchise-Business.gr, ειδικά σχεδιασμένο για smartphones και με στόχευση στα social media.

Το 1998 δημιουργήσαμε το πρώτο site στην Ελλάδα με όλες τις αλυσίδες franchise, το Franchise.GR, που πλέον έχει εξελιχθεί ως η Νο1 ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα μέσω franchise. Νο1 σε περιεχόμενο, πληρότητα, αξιοπιστία και ενημέρωση. Νο1 σε κάθε μηχανή αναζήτησης και κατάταξης.

Παράλληλα, η διοικητική ομάδα μας έχει προβεί σε εκατοντάδες δημοσιεύσεις και σε πλήθος ομιλιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σε παρεμβάσεις και συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, υπηρετώντας την περαιτέρω διείσδυση και ενδυνάμωση του θεσμού στην χώρα μας.

Βασιζόμενη στην ελληνική εμπειρία και μεταφέροντας διεθνή τεχνογνωσία και πρακτικές, δημιουργήσαμε και εξελίσσουμε πρότυπες μεθοδολογίες, αλλά και νέες έννοιες, προσεγγίζοντας ολοκληρωμένα την Δικαιόχρηση ως στρατηγική ανάπτυξης και εφαλτήριο επιχειρηματικότητας.

Η διοικητική ομάδα μας συνέταξε την πρώτη ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάπτυξης αλυσίδων δικαιόχρησης, η οποία έχει εφαρμοσθεί σε πλήθος δικτύων, αλλά και ακολουθείται από αρκετούς νεότερους στο χώρο συμβούλους. Παράλληλα, εισάγαμε στην αγορά το λεξιλόγιο του franchising, με όρους όπως franchise concept book, franchise facts κ.λπ. και κυρίως τυποποιήσαμε την παρουσίαση των βασικών στοιχείων του franchising, μια τυποποίηση που ακολουθείται από την συντριπτική πλειοψηφία των αλυσίδων δικαιόχρησης στη χώρα μας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FRANCHISING. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!

Σήμερα, διαθέτοντας στο ενεργητικό μας μια εξαιρετικά αξιοσημείωτη εμπειρία και έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες μας σε εκατοντάδες επιχειρήσεις λιανικής, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι θυγατρικές πολυεθνικών και εισηγμένες με περηφάνεια τολμάμε να ισχυριζόμαστε ότι αποτελούμε τον κορυφαίο all in one - φορέα franchise.

Τέλος, οφείλουμε να κάνουμε ειδική μνεία για τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE που διοργανώνονται κατ’ έτος από το 2008 υπό τις αιγίδες των ΕΒΕΑ και ΕΣΕΕ και αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το franchise ως κύρια στρατηγική ανάπτυξης και των ανθρώπων που ηγούνται της ανάπτυξης του κλάδου, δίνοντας ώθηση στα οράματα όλων των επιχειρηματιών του κλάδου και συνεισφέροντας στην διάδοση του franchising.

Entrepreneur Business Success Quotes4

PLATON2016 Fill 200x200Σήμερα, το franchising, ως στρατηγική ανάπτυξη, προσφέρει εξαίρετα πλεονεκτήματα για όλους όσους διαθέτουν ικανό concept, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους αλυσίδα ή να αναπτύξουν περαιτέρω το δίκτυο των καταστημάτων τους, καθώς το μέγεθος της αγοράς αφορά σε 850,000 ενδιαφερόμενους νέους επιχειρηματίες, πλήθος το οποίο αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η ανεργία καλπάζει και όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας επικεντρώνονται στο franchising με σκοπό να ενδυναμώσουν το εισόδημά τους.

Τα κύρια πλεονεκτήματα που παρέχει το franchising στους επιχειρηματίες που το υιοθετούν ως στρατηγική ανάπτυξης αφορούν:

  • μειωμένο απαιτούμενο κεφάλαιο, καθώς το δίκτυο δικαιόχρησης δημιουργείται με κεφάλαια των δικαιοδόχων

  • αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης

  • ταχεία οικοδόμηση του brand

  • αυξημένες δυνατότητες για διαφήμιση, λόγω των mrk fees

  • μειωμένες ευθύνες οικονομικής διαχείρισης

Όλα τα επιτυχημένα δίκτυα franchise χαρακτηρίζονται από μια κοινή βάση, την διαπίστωση ότι η επιτυχία και τα κέρδη πρέπει να είναι αμοιβαία τόσο για τον δικαιοπάροχο, όσο και για τους δικαιοδόχους του. Όσοι είναι κατάλληλοι να αναλάβουν τις ευθύνες και να αποκομίσουν τα οφέλη του τίτλου του δικαιοπαρόχου, να επιχειρήσουν επιτυχημένα και να δημιουργήσουν δίκτυα που θα αντέξουν στον χρόνο, διαθέτουν – πρώτα απ’ όλα - υγιή επιχειρηματική νοοτροπία, δυνατότητες και διάθεση να επενδύσουν. Έτσι, θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει ή να βελτιώσουν ριζικά το επιχειρηματικό concept τους, ώστε να είναι ανταγωνιστικό και διαφοροποιημένο. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη προς τους συνεργάτες τους.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΟΥ. ΞΕΚΙΝΑ.

Με στόχο τον σαφή προσδιορισμό των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του επιχειρηματικού concept, και την ανάλυση της συνολικής κερδοφορίας του, οι WiZIONERS αξιοποιούν τα εργαλεία του Business Model Canvas, των Alexander Osterwalder και Yves Pigneur, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία Blue Ocean Strategy των W. Chan Kim και Renée Mauborgne, εξασφαλίζοντας ένα συντονισμένο πλαίσιο τόσο για startup franchises, όσο και για δράσεις αναδιοργάνωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων

Rocket FranchiseC

Οι ευκαιρίες στο franchising είναι δυο ειδών, αυτές για τους δικαιοπαρόχους και αυτές για τους δικαιοδόχους. Οι πρώτες έχουν ως σκοπό (Α.α) την ταχεία δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου (της χρυσής κότας!!!), που θα δημιουργεί συνεχή και αυξανόμενα έσοδα και κέρδη προς τη μητρική εταιρεία, μέσω – απαραιτήτως – συνεχούς βελτίωσης και καθολικής υποστήριξης, ή… (Α.β) την ταχεία συγκέντρωση εσόδων και κερδών μέσω αυξημένων αρχικών χρεώσεων κάθε είδους!!! Οι δεύτερες έχουν ως σκοπό (Β) τον εντοπισμό μιας ευκαιρίας, ενός σωστού concept, από τον δικαιοδόχο και την δημιουργία ενός καταστήματος, όπου συνήθως θα αυτο-απασχολείται και θα αμείβεται καλά, με σταθερότητα και με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Ναι, σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχουν ευκαιρίες στο franchising.

Αλυσίδες franchise μεγαλούργησαν εν μέσω κρίσης, είτε αφού διαπίστωσαν, είτε τυχαία εκτέθηκαν σε αναδυόμενους κλάδους – κενά της αγοράς, είτε ακολούθησαν ή συμπαρασύρθηκαν από τον πρώτο – ηγέτη του κλάδου, δημιουργώντας ή επανεφευρίσκοντας το νέο προϊόν ή το νέο περιτύλιγμα (βλ. marketing), ή ακόμη αλλάζοντας τους κανόνες σε τιμή, τρόπο εξυπηρέτησης, ποιότητα ή συνδυαστικά.

Rocket FranchiseB

Αν κάποιος απλά σκεφτεί σε ποιον ανήκουν οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής και γενικότερα οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας, αν απλά κοιτάξει σε ποιον ανήκουν οι μεγαλύτεροι ισολογισμοί π.χ. στην ένδυση ή στα σούπερ μάρκετ θα διαπιστώσει το προφανές – το ίδιο όταν κάνει μια βόλτα στην αγορά ή σε ένα mall και παρατηρήσει π.χ. τα brands της Inditex και τους πελάτες στα ταμεία έναντι του μικρότερου (συνοικιακού, ανεξάρτητου ή και branded) καταστήματος.

Έχει ξεκινήσει προ πολλού η επέλαση των πολυεθνικών σχημάτων σε κάθε επίπεδο με την Inditex να χτυπά PinkWoman, FunkyBuddha, Crilsia… και τα MediaMarkt το δικό μας ΠΛΑΙΣΙΟ κ.ο.κ. Δεν θα μπορούσε η παγκοσμιοποίηση να μη μας φέρει McDonald’s και Starbucks, διαφορετικά θα ήμασταν μια τριτοκοσμική χώρα (!) και, αν μη τι άλλο, και τα δυο προαναφερόμενα παραδείγματα τα βρήκαν δύσκολα εντός και επί τα αυτά. Όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι παγκόσμιοι όμιλοι διαθέτουν πολύ χαμηλότερο κόστος προϊόντος λόγω τεράστιων πωλήσεων, εξαιρετικά καλύτερο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων λόγω διεθνών επιτελείων στελεχών και ενίοτε έξυπνους τρόπους φοροαπαλλαγών – καλά προστατευμένων τόσο από οικονομικούς, όσο και από νομικούς συμβούλους.

Ειδικά, τα καταστήματα franchise (για να παραμείνουμε στο θέμα μας) έχουν να αντιμετωπίσουν διεθνή ανταγωνισμό στην έδρα τους, ανεξάρτητα μικρά καταστήματα που χτυπάνε τις τιμές λιανικής (επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν ή δεν εκδίδουν αποδείξεις ή είναι σε απόγνωση), όπως και τους τυφώνες των φοροεπιδρομών.

NEED HELP? (x)
MESSAGE