Growth Fill 350x233Τόσο οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν το δικό τους επώνυμο κατάστημα, όσο και οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται με την υποστήριξη και την εγγύηση που προσφέρει το franchising, έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη, λόγω των προνομίων και της ασφάλειας που προσφέρει ο θεσμός. Ωστόσο, αν και η απόφαση να ξεκινήσει κάποιος τη δική του αυτόνομη και ανεξάρτητη δραστηριότητα, συγκριτικά με το να επιλέξει τη συνεργασία με μια αλυσίδα franchise, είναι εύκολη - καθώς σαφέστατα και εύλογα το franchising υπερέχει τα μέγιστα - η επιλογή του πλέον «κατάλληλου» franchise brand είναι πολύπλοκη και εξαιρετικά σημαντική. Με την 20ετή και πλέον πλήρη εξειδίκευσή μας στο franchising, έχουμε καταλήξει σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με στόχο την κάλυψη τόσο των Δυνατοτήτων, όσο και των Προσδοκιών εκάστου ενδιαφερόμενου.

Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις.

Οι Προσδοκίες αφορούν στον συνδυασμό των αναγκών και των φιλοδοξιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια επιλογή, με όραμα και προοπτικές.

Τα βασικά στοιχεία που αναλύονται και αποτελούν τα κριτήρια επιλογής κατά την αξιολόγηση Συστημάτων Franchise, με διαφορετική βαρύτητα ανά προφίλ ενδιαφερόμενου αφορούν σε μια σειρά από θεματικούς άξονες:

Γνωστό Όνομα / Πλήθος Καταστημάτων

 • Πόσο γνωστό είναι το υπό αξιολόγηση brand;

 • Ποιό το πλήθος καταστημάτων που διαθέτει;

 • Ποιά η δυναμική που παρουσιάζει;

Ποιότητα Προϊόντων

 • Πώς αξιολογείται η ποιότητα των προϊόντων, τόσο αντικειμενικά, όσο και σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

 • Υπάρχουν κάποια προϊόντα ή κατηγορίες για τα οποία είναι γνωστή η αλυσίδα;

 • Ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται την διαφορά στην ποιότητα;

 • Η εικόνα και το marketing της αλυσίδας διαχέει την ποιότητα;

Τιμή Προϊόντων

 • Είναι οι τιμές λιανικής χαμηλότερες ή υψηλότερες σχετικά με την ποιότητα / ποσότητα των προϊόντων;

 • Είναι χαμηλότερες ή υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ανταγωνισμού και γιατί;

 • Αντιπροσωπεύουν την εικόνα του brand και είναι οι κατάλληλες για το target group στο οποίο απευθύνεται το brand;

 • Είναι «δίκαιες»;

Γκάμα Προϊόντων

 • Είναι η γκάμα των προϊόντων επαρκής για να δικαιολογήσει τον αναγκαίο τζίρο;

 • Υπάρχουν προσθετικές πωλήσεις;

 • Είναι ενιαία με το concept;

 • Χαρακτηρίζονται όλες οι κατηγορίες προϊόντων με την ίδια ποιότητα και τιμολογιακή πολιτική;

Ανανέωση γκάμας / νέα προϊόντα

 • Ανανεώνει όσο τακτικά πρέπει η μητρική εταιρεία τα προϊόντα της;

 • Παραμένει σύγχρονη στις τάσεις της αγοράς και στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών;

Αρχική Επένδυση

 • Ποιό είναι το σύνολο της αρχικής επένδυσης;

 • Ποιό είναι αναλυτικά το κόστος εξοπλισμού και/ή επίπλωσης;

 • Δίνεται η δυνατότητα παράδοσης με το κλειδί στο χέρι;

 • Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος δικά του συνεργεία ή και να αγοράσει τον ίδιο εξοπλισμό από άλλους προμηθευτές;

 • Παρέχεται αρχική πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη; Με ποιό κόστος;

 • Παρέχεται υποστήριξη αναφορικά με την επίβλεψη κατασκευής; Με ποιό κόστος;

 • Υπάρχει ευελιξία και μικρές προσαρμογές ανάλογα με την περιοχή και τον ενδιαφερόμενο;

 • Υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού;

Entry Fees - Σύμβαση

 • Πόσα είναι τα entry fees;

 • Συμπεριλαμβάνουν εκπαίδευση ή αρχιτεκτονική μελέτη;

 • Πόσο μεγάλη είναι η περιοχή αποκλειστικότητας;

 • Ποιά είναι η διάρκεια της σύμβασης;

 • Υπάρχουν ρήτρες; Ποιές;

 • Υπάρχει όρος μη ανταγωνισμού;

 • Υπάρχει δυνατότητα για αγορά των ίδιων προϊόντων από άλλους προμηθευτές;

 • Τι ισχύει σε περίπτωση λύσης;

Επιπρόσθετες χρεώσεις

 • Υπάρχουν royalties; Σταθερά ή ποσοστιαία; Τι αφορούν;

 • Υπάρχουν mrk fees; Σταθερά ή ποσοστιαία; Τι αφορούν;

 • Υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις; Μεταφορικά; Ελάχιστες παραγγελίες; Τρόπος πληρωμής;

Αποδόσεις

 • Ποιά είναι τα μεικτά περιθώρια / τιμές αγοράς;

 • Ποιός είναι ένας ενδεικτικός ημερήσιος τζίρος;

 • Υπάρχουν στατιστικά; Υπάρχουν επίσημα στοιχεία;

 • Ποιό είναι το λειτουργικό κόστος;

 • Υπάρχει ολοκληρωμένο μοντέλο cash flow;

 • Υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης συγκεκριμένου business plan;

Υποστήριξη από τη μητρική

 • Ποιά είναι η οργάνωση και οι υποδομές της μητρικής εταιρείας;

 • Ποιό είναι το όραμα, η ψυχολογία, η διάθεση, το προφίλ, η ιστορία, η εμπειρία του επιχειρηματία και των άμεσων συνεργατών του;

 • Υπάρχει τμήμα λειτουργίας; Ποιά είναι η στελέχωσή του;

 • Τι είδους υποστήριξη παρέχεται;

 • Εκπαίδευση / αρχική και συνεχής

 • Ποιές οι χρεώσεις;

 • Υπάρχει ευελιξία κατά την εκπαίδευση;

 • Πόσο διαρκεί, πού γίνεται, ποιοί είναι οι εκπαιδευτές, ποιό το αναλυτικό πρόγραμμα;

Πανελλήνια Διαφήμιση και Προώθηση

 • Ποιές οι υφιστάμενες ενέργειες προβολής;

 • Ποιό το πλάνο προβολής για πανελλήνιες ενέργειες;

 • Ποιά μέσα χρησιμοποιούνται; (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, internet, social media, email marketing κ.ο.κ.)

Τοπικές προωθητικές ενέργειες

 • Ποιές προωθητικές ενέργειες γίνονται σε τοπικό επίπεδο;

 • Ποιά υποστήριξη παρέχεται;

 • Πραγματοποιούνται events και διαγωνισμοί;

Κατάστημα

 • Υπάρχει υποστήριξη κατά την εύρεση, αξιολόγηση και διαπραγματεύσεις του καταστήματος;

 • Υπάρχουν διαθέσιμα καταστήματα προς ενοικίαση;

 • Γίνεται υπομίσθωση;

Design καταστήματος

 • Πώς αξιολογείται η αισθητική/ και η εργονομία του concept;

 • Εναρμονίζεται με το target group στο οποίο απευθύνεται;

Αν επιθυμείτε να σας στείλουμε μέσω email το checklist αξιολόγησης σε excel κάντε κλικ!

Παρέχουμε πλήρη ενημέρωση για το franchise και τις επιχειρηματικές προτάσεις της αγοράς, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη επιλογή σας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας καθοδηγούμε και σας συμβουλεύουμε από το στάδιο της επιλογής και των διαπραγματεύσεων, μέχρι την έναρξη της επιχείρησής σας.

Σας ενημερώνουμε αντικειμενικά και με απόλυτη ειλικρίνεια, καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ portfolio επιλογών, ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

Προτείνουμε τα concepts που αξιοποιούν τις δυνατότητές σας και καλύπτουν τις προσδοκίες σας.

Εκπροσωπούμε τα πλέον δυναμικά brands για τα οποία σας ενημερώνουμε με κάθε λεπτομέρεια.

 • Ποιές είναι οι προοπτικές του κλάδου που σας ενδιαφέρει;

 • Ποιό concept είναι κατάλληλο για εσάς;

 • Ποιές είναι οι ευκαιρίες της αγοράς;

 • Ποιές είναι οι μεγάλες παγίδες;

 • Πώς να τσεκάρετε τον franchisor;

 • Τι να προσέξετε στην σύμβαση franchise;

 • Ποιά είναι τα κρυφά κόστη της επένδυσης;

 • Πώς να αξιολογήσετε τα καταστήματα που έχετε βρει;

Αξιοποιείστε την εμπειρία και την γνώση δεκαετιών της εταιρείας μας, καθώς διαδραματίζουμε θεσμικό, πρωταγωνιστικό και ηγετικό ρόλο στο franchising.

 

NEED HELP? (x)
MESSAGE