Διακρίνουμε δύο κατηγορίες επενδύσεων στο franchising, που προσδιορίζουν αντίστοιχα δυο διαφορετικούς τύπους επιχειρηματιών – επενδυτών.

Διακρίνουμε επιχειρηματικές προτάσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες, με τις πρώτες να αφορούν σε δοκιμασμένα concepts με δυνατό brand, οργανωμένες δομές μητρικής εταιρείας, πολλά στατιστικά, υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά ταυτόχρονα ως ένα βαθμό κορεσμένα είτε στην ανάπτυξη – με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαθέσιμες περιοχές προς κάλυψη, είτε αναφορικά με την καινοτομία – καθώς ότι είχαν να δώσουνε το έδωσαν!

Από την άλλη, στο franchising δραστηριοποιούνται ή καλύτερα το αξιοποιούν για την ανάπτυξή τους δεκάδες πρωτοποριακά concepts με λιγοστά εν λειτουργία καταστήματα, εκ των οποίων κάποια χαρακτηρίζονται από εξαίρετα αποτελέσματα και αποδόσεις, κάποια άλλα καλύπτουν κενό στην αγορά, διαθέτοντας διαφοροποιητικά στοιχεία και σημαντική τεχνογνωσία ή κάποια άλλα διαπιστώνουν μια νέα τάση και στοχεύουν στο άμεσο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, το ρίσκο που παίρνει κάποιος όταν επενδύσει σε μια ευκαιρία είναι θεωρητικά μεγαλύτερο απ' ότι σε μια σίγουρη πρόταση, από την άλλη οι αποδόσεις είναι ευθέως αντίστροφες και φυσικά το επιχειρείν απαιτεί και ένα μικρό τουλάχιστον ποσοστό κατάλληλου μίγματος «διαίσθησης και τόλμης».

NEED HELP? (x)
START CHAT